Geografi

Geografi

 Stöde socknens östligaste punkt ligger i Ljungan vid byn Hällsjö, belägen vid europaväg 14, cirka 3 km öster om samhället Nedansjö. Här gränsar församlingen mot Tuna socken i öster. Socknens östligaste berg, Kvarnberget (270 m ö.h.), ligger nordväst om Hällsjö. Vid bergets västra fot flyter Hemgravsån, som mynnar i Ljungan cirka 2 km nedströms Nedansjö. Nedansjö ligger vid Stödesjön, nära sjöns avflöde i öster. Borgberget (172 m ö.h.) med en fornborg höjer sig över Nedansjö samhälle.

Cirka 4 km norr om Ljungan ligger ”tresockenmötet” Stöde-Tuna-Selånger. Punkten ligger i Huljeån, strax uppströms dess utflöde i Specksjön (134 m ö.h.). På sjöns norra sida ligger byn med samma namn. Sockengränsen går norrut över Specksjöberget och gränsar på en sträcka av cirka 5 km mot Selångers socken i öster. Vid Öster-Svarttjärnen ligger ”tresockenmötet” Stöde-Selånger-Sättna.

Stöde socken gränsar i nordost mot Sättna socken. Gränsen löper cirka 8 km från Öster-Svarttjärnen till Bladtjärnen, där den viker rakt mot norr för att efter drygt 8 km inträffa på holmen Moshällan i sjön Navarn (278 m ö.h.). Här finner man ett ”fyrsockenmöte” Stöde-Sättna-Indal-Holm.

Mellan Moshällan och Hällskrevesjön (333 m ö.h.) gränsar socknen i norr mot Holms socken. I denna del av socknen ligger bl.a. byn Stor-Hullsjön invid sjön med samma namn. Länsväg 305 går från Stöde norrut genom denna del av församlingen.

Vid Hällskrevesjön ligger socknens nordligaste punkt i ”tresockenmötet” Stöde-Holm-Torp. Härifrån gränsar församlingen i väster mot Torps socken i Ånge kommun. Byn Edebodsjön ligger invid Bodsjön (201 m ö.h.) i väster. Gränsen mellan Stöde och Torp kommer ut i Ljungan, strax väster om byn Viskan. Gränsen mellan de två socknarna följer sedan Ljungan nedströms cirka 4 km till Strömsvedjan. Här viker gränsen mot sydväst och går via Högåsen, Koskeniskåsen, Hjältansmattemyran, Pilktjärnen, Gilleråsen och Lekbacken fram till gränsen mot Hälsingland vid ”tresockenmötet” Stöde-Torp-Hassela, beläget vid länsgränsen cirka 1 km öster om Synhällan (554 m ö.h.).

Den sammanlagda längden av gränsen mellan Torp och Stöde från norr till söder är cirka 43 km, varav 24 km söder om Ljungan, 4 km i Ljungan och 15 km norr om Ljungan.

I söder gränsar socknen på en sträcka av ca 14 km mot Hassela socken i Nordanstigs kommun, Gävleborgs län. På Stackberget (420 m ö.h.) ligger ”tresockenmötet” Stöde-Hassela-Attmar. Härifrån gränsar Stöde socken i sydost mot Attmars socken på en sträcka av cirka 8 km. I Lill-Gissjön (361 m ö.h.) ligger ”tresockenmötet” Stöde-Attmar-Tuna, varefter socknen gränsar mot Tuna socken i öster (jfr ovan).

I Stöde sockens södra del ligger Stöde finnmark med byar som Tjärnsjön, Ulvsjön och Gransjön. Vigge by ligger invid Viggesjön (140 m ö.h.) i sydost. Berget Fanbyklacken är med 507 m ö.h. högst i Stöde finnmark. Länsväg 305 kommer söderifrån (Hassela) och passerar Vigge på väg mot Stöde.

Byar Kälsta, Gässåsen, Hullsjön, Lillström, Vigge, Intaget,Loböle, Lotjärn, Ede, Viskan, Västerlo, Österlo, Gimsjön, Gransjön, Hällsjön, Ulvsjön, Usland, Brattås, Slättån, Svedjefinnbyar

Från sekelskiftet 1500-1600 och framåt ägde en inflyttning av svedjefinnar rum i Stöde socken. Ursprungliga finnbyar: Södra finnmarken, söder om Ljungan, Gransjön, Tjärnsjön, Ulfsjön, Norra finnmarken, norr om Ljungan, Hullsjön (Storhullsjön), Lillström – De första kända bosättningarna är dokumenterade på 1620-talet och byns första två gårdar finns dokumenterade på en karta från 1639,

Stormyra

Fornlämningar

Man har funnit omkring 65 fornlämningar. Det rör sig om några boplatser och gravar från stenåldern och vidare om gravhögar och grusgrunder från järnåldern. Fornlämningarna har återfunnits i såväl dalgångsbygden som i ett unikt höglandsläge vid byn Vigge. Cirka 150 fångstgropar har hittats i skogarna.

1425 utfärdades ett pergamentsbrev av ärkebiskopen Johannes i Uppsala, där kyrkan i Stöde helgas åt S:t Olof. På en av väggarna i kyrkan sitter också en S:t Olofsstaty och genom byn passerar en pilgrimsled.

Fakta

Stöde ligger i Medelpad, Västernorrlandslän i SVERIGE.

Tidszon CET(UTC+1)

Arealen utgör 672,20 kvadratkilometer, varav 629,30 land.

GPS Koordinater: 62°25′N 16°36′O/ 62.417, 16.6

År 2011 bodde det 572 invånare i Stöde.

Medelpad är ett landskap som ingår i Västernorrlands län, i mellersta Norrland, i nedre Norrland och i den informella Mittsverigeregionen. Medelpad gränsar i söder till Hälsingland, i väster till Härjedalen, i nordväst till Jämtland och i norr till Ångermanland. Namnet Medelpad lär komma av fornsvenskans Medhal, som betydde ”i mitten” och Pad, som betydde ”stig” eller ”vattenväg”, med omdiskuterad tolkning

Vigge är en by som ligger mitt i Stöde socken som i sin tur ligger i Medelpad. Det är ca 15 km från Stöde kyrka till Vigge som är belägen ca 150 meter över havet, 100 meter högre än Stöde. Detta är visserligen inte speciellt unikt om man jämför med andra byar i närheten. Det som skiljer Vigge från andra byar är att det finns flera fasta fornlämningar som tyder på att det bott människor här sedan strax efter Kristi födelse.

Nedansjö, tätort i östligaste delen av Stöde församling i Sundsvalls kommun.Nedansjö ligger i Ljungans dalgång, cirka 25 kilometer väster om Sundsvall. Den cirka 2 mil långa Stödesjön avslutas i Nedansjö och övergår återigen till älv. Europaväg 14 passerar orten.

Stöde, församling i Härnösands stift, Sundsvalls kommun, Medelpad (Västernorrlands län); 2 998 invånare (2011). Stöde består av en markant dalbygd längs Ljungan med Stödesjön.


Share

Comments are closed.