Beskärning

Beskärning.

Nu när våren kommer så är det dags att beskära flera vedartade växter.

Att tänka på är att man först skall titta på trädet eller busken, och bestämma sig för hur det skall se ut när man är färdig. En beskärning av vedartade växter gör din trädgård så mycket vackrare.  Växter sätter mer frukt och bär. Och risken för att gamla grenar faller ner är markant.

Vid beskäring är det även viktigt att man använda sig av riktiga redskap. Motordrivna maskiner används vid avverkning, häckbeskäring, eller stång motorsåg för grova grenar högt upp. Annars använder man bara en riktigt bra sekatör eller beskäringssåg som ger ett rent snitt.

På både buskar och träd gäller det att man först tar bort döda eller skadade grenar. Sedan tar man grenar som går inåt i växten eller skaver mot andra.

På träd så bör man uppnå fri passage under för att underlätta klippning. På fruktträd skall man tänka på att grenar som hänger vågrätt sätter mer fukt än de som går uppåt. Men ett för högt äppelträd är svårplockat. Beskär man för hårt så kommer man få vattenskott. Växten tror att den skall dö och skapar många grenar som går rätt upp i kronan. Lägg upp beskärningen av träd på tre år. Ta max en handfull grova grenar varje år.

Stenfruktsträd bör man bara beskära om det verkligen behövs. De blöder lätt. Tänk på att dessa träd inte lämpar sig om du har en designad trädgård med formkrav.

När man beskär en trädgren så skall man titta efter hur grenbarkåsen går. Där skall beskärningen göras. Men för att inte vikten av grenen ska fläka av barken på trädet, så tar du först och skär ett undersnitt ett par decimeter ut på grenen. När sågen nyper fast så lyfter du lite på grenen och tar bort sågen. Sedan så kapar du av grenen några centimeter utanför undersnittet som du just har gjort. När grenen faller till marken så fläks inte barken av tack vare undersnittet.

Kvar har du en liten stubbe. Skär bort den med ett rent snitt längs grenbarkåsen. Var noga! Beskärnings tid är i vår zon är i augusti och september för de flesta växter. Försäkerhet skull skall du titta i beskärningsnyckeln.

På buskar vill jag alltid uppnå en rund klippt bas. Så att busken får en form av en bukett

Klipp endast med sekatör så du får en fin form. Titta på busken flera gånger, skapa luft i mellan grenarna och se vilka grenar som kommer att skapa den vackraste buketten. Är det en bärbuske så bör man klippa bort gamla grenar och låta nya komma fram.

Att beskära kan vara jobbigt, och svårt. Anlita då någon som kan.

Det blir så mycket vackrare i ditt uterum.

Share

Comments are closed.